Ski for skoler

Tag pædagogikken med på ski    
-og tag endnu mere med hjem

Mange skoler tager deres unge elever med på skiture.
Denne pædagogiske dag (min. 4 timer) giver underviserne en lang række ideer til hvordan man kan skabe sammenhæng mellem eleverne, pædagogikken og den gode oplevelse. Målet med dagen er, at give alle de involverede undervisere gode redskaber til at gøre skituren endnu bedre og til en del af pædagogikken.

Eksempler fra indholdet (skolen har selv indflydelse på vægtningen):

  • Forberedelse af skituren
  • Organisering
  • Læring der vægter krop, psyke og relationer
  • At arbejde med frygt og overmod
  • En coachende tilgang inkl. gode samtalemodeller
  • Progression og regression på tre niveauer
  • Literacy på pisten (hvordan bliver det til andet end styrtløb)
  • Oplevelsesspil
  • Giv eleverne selvindsigt og brug den hjemme.

Louis Mogensen har mere end 50 skiture med unge mennesker i rygsækken, bl.a. ungdomsskoleelever, højskoleelever inkl. idrætshøjskole med skilinje. Er uddannet lærer, har en pædagogisk diplomuddannelse og er certificeret coach. Er i dag pædagogisk konsulent og coach og underviser bl.a. i idræt og sundhed på pædagoguddannelsen.

Pris for 4 timer: 6000+ transport fra vestjylland.
Der udleveres en pdf fil(40 sider) til deltagerne, hvor indholdet er beskrevet med konkrete ideer og eksempler.

Affordance og litteracy: Brug pisten optimalt

Guaranteed skiing | Les Menuires